Sök...
Stäng den här sökrutan.

Material ConneXion har showroom i Bangkok, Tokyo, Milano – och Skövde

Material ConneXion är ett av världens största materialbibliotek med 10 000 avancerade, innovativa och hållbara material och tillverkningstekniker. Biblioteket är en brygga mellan industrins tekniska kunnande och de kulturella och kreativa näringarna.

Materialbiblioteket startade som en idé i New York i USA, där man ville göra det lätt och tillgängligt för allmänheten att hitta och uppleva innovativa material eller bearbetningsmetoder. En stor sökbar databas och ett bibliotek där besökaren kunde se, klämma och känna på materialen byggdes upp. Biblioteken finns numera i flera världsstäder såsom Bangkok, Tokyo, Milano, Bilbao, Daegu i Korea – och i Skövde!

– Material ConneXion fungerar ofta som en inspirationskälla att tänka nytt och annorlunda för företag som befinner sig i en produktutvecklingsprocess. Genom att utgå från de egenskaper som eftersöks öppnas möjligheterna att hitta helt nya material som man tidigare kanske inte tänkt på att använda, säger Kjell Edqvist på IDC Sweden (Industrial Development Center).

Skövdefilialen drivs av IDC West Sweden AB och här finns fantastiska möjligheter för de som jobbar med någon form av produktutveckling. Det går att besöka lokalerna i Skövde och använda Material ConneXion som en inspirationskälla till att hitta nya och hållbara lösningar. Här finns temahyllor för bland annat 3D-printmaterial, återvunna och upcyclade material, förpackning, elektronik och smarta textiler. Dessutom finns mängder av material inom sport och outdoor, inredning och bygg.

Fakta om Material ConneXion

  • Material ConneXion Skövde ligger rent fysiskt granne med ASSAR och Balthazar Science Center på Kavelbrovägen 2B i Skövde.
  • Den som har en licens kan boka in en tid för att utforska materialen som finns på Material ConneXion Skövde. Den vanligaste besökaren är en produktutvecklare, material- eller hållbarhetsansvarig, en arkitekt eller en högskolestudent. 
  • Databasen kan också användas i undervisning i ett flertal kurser inom akademi eller gymnasieskola.

Läs mer om Material ConneXion här >>

Hoppa till innehåll