Sök...
Stäng den här sökrutan.

Regionen satsar stort på ASSAR Labs

Västra Götalandsregionen, tillsammans med industrin, satsar 16 miljoner SEK på Nästa generationens laboratoriemiljö (NGL) inom kraftelektronik och nya elmotorkoncept. Det aktuella projektet ska komplettera den fysiska miljön Assar Industrial Innovation Arena i Skövde.

ASSAR Industrial Innovation Arena är en viktig offentligt finansierad innovationsplattform. I själva mötesplatsen för ASSAR finns möjlighet att utforska ny teknik, ny forskning och nya lösningar för industrin. Här kan man som företag ta del av aktiviteter som stärker företaget samtidigt som företag bidrar tillbaka med egen kompetens. Assar Labs vision är att vara ett kompetenscentrum för forskning och utveckling av produktionsprocesser för elektriska drivlinor inom Assar. Uppdraget är att tillhandahålla en arena för produktionsprocesser, forskning och utvecklingssamarbete mellan industri, akademi och underleverantörer av komponenter till industrin. Med ASSAR Labs blir Skövde och Skaraborg ett nav för hållbar produktion av elektrifierade drivlinor och genom projektet kommer miljön att stärka kompetensen hos företag inom regionen och nästa generations industriproduktion.

– ASSAR Labs är platsen där företag kan träffas och kan jobba med gemensam utveckling och kunskapsuppbyggnad kring nya tillverkningsmetoder för framtida elektrifierade drivlinor. Det handlar bland annat om att koppla ihop stora företag med leverantörer och akademin och ta fram effektiva produktionsprocesser genom hela värdekedjan. Det är fantastiskt att det nu beslutas att stödja denna satsning ytterligare så att ASSAR Labs kan fortsätta stötta företag i Västsverige med att förbli konkurrenskraftiga i det snabba teknikskiftet, säger Leif Pehrsson, vd, IDC West Sweden AB

– Det regionala utvecklingsuppdraget handlar om att vi som industriregion har möjlighet att påverka vår framtid, här i detta projekt, genom att stötta initiativ som ligger i linje med kompetensbehoven i framtidens hållbara industri och industrijobb.
Projektet ökar möjligheterna till att vi blir internationellt konkurrenskraftiga med en industri som har hållbarhet som specialitet, säger Madeleine Jonsson (MP), ordförande miljö- och regionutvecklingsnämnden, VGR.

Läs mer om ASSAR Industrial Innovation Arena >>

Hoppa till innehåll