Sök...
Stäng den här sökrutan.

Nytänkande projekt lockar fler till föreningslivet

I Södra Ryd som är Skövdes största stadsdel med 6300 invånare pågår ett gemensamt arbete med områdesutveckling där det övergripande syftet är att motverka segregation och bidra till jämlika uppväxt- och levnadsvillkor för alla. Ett sätt att komma framåt är att samverka med föreningslivet. Att vara aktiv i en förening är en tradition som är djupt rotad i den svenska folksjälen men inte lika självklar i andra delar av världen. Detta har områdesutvecklarna i Södra Ryd tagit fasta på i projektet ESA.

– ESA, eller Efter Skolan Aktiviteter, är en riktad insats utifrån att man har sett att barn i Södra Ryd i mindre utsträckning var föreningsanslutna än barn i andra stadsdelar i Skövde. I ESA jobbar vi för att barn ska våga att testa nya saker i samverkan med både civilsamhället, skolan och religiösa samfund, säger Sofi Calizaya Malygina, områdesutvecklare.

Några av de aktiviteter som barnen i Södra Ryd kan testa inom ESA är fotboll, teater, konst och läxhjälp. För att få till bredden på utbudet och skapa många möjligheter till sociala kontaktytor för barnen och deras föräldrar samarbetar områdesutvecklarna i Södra Ryd med både kyrkan, Idrottsutbildarna Sisu, Medborgarskolan, Konstenheten, Polisen, fritidsgården, skolan och biblioteket i Södra Ryd. Studenter från Högskolan Skövde är involverade i läxhjälpen där barnen motiveras för att klara skolan bättre.

– Integration är en komplex samhällsfråga som kräver rörelser inte bara från de som ska integreras utan även från övriga samhället, säger Sofi Calizaya Malygina.

I Skövde finns plats för alla att växa och mötas. Let’s connect.

Hoppa till innehåll