Sök...
Stäng den här sökrutan.

Drivhuset Skaraborg odlar framtidens talanger

Drivhuset Skaraborg >> är en dynamisk plattform som använder entreprenöriella verktyg, arbetssätt och metoder för att utveckla individer till att på ett djupare plan förstå sig på hur en idé blir till handling. Allt med ett perspektiv på samhällsnytta och hållbar utveckling. Här involveras studenter i verkliga processer som kommer till nytta i samhället. Samtidigt får de en inblick i utvecklingsprocesser som de har nytta av i sitt yrkesliv.

Mentala verktygslådor

Målen är tydliga och ambitiösa. Det handlar om att ge studerande den förståelse och inspiration som krävs för att de själva ska kunna omvandla idéer till handling vare sig det sker genom egna företag eller som anställda.

– Genom att engagera studenter i samhällsutmaningar och samtidigt ge dem en mental verktygslåda för hur man hållbart utvecklar en idé skapas nytta i samhället på flera olika plan. En effekt är givetvis att nya företag startas även om det inte är huvudsakliga målet, säger Kajsa Q Phalén, verksamhetsledare på Drivhuset i Skaraborg.

En kvinna står framför en bänk där texten Drivhuset syns.

Drivhuset skapar möjligheter för studenter att delta i evenemang som Innovations race och Hackathons, vilka bygger på ett problem eller behov från verkligheten som är ofta lokalt förankrad. Under intensiva timmar omsätts teoretisk kunskap i praktiska lösningar. Ett exempel är när studenter skapade en innovativ kommunikationslösning för ett av Götenebostäder nya byggprojekt >>, vilket inte bara gav nya idéer utan också material för att förbättra företagets verksamhet.

– På Drivhuset vill vi odla talanger med innovation, handlingskraft och förståelse för
hållbart företagande. I en värld där förändringar sker snabbt, behöver vi människor med
vision, vilja och förmåga att anta samhällets utmaningar och som kan bli framtidens
ledare. Drivhuset riktar sig till akademiska studenter och yrkeshögskolestudenter,
och vi ökar inte bara kunskapen teoretiskt om entreprenöriella färdigheter, vi gör det praktiskt också, säger Kajsa Q Phalén.

Fakta: Drivhusets verktyg

Student Resource Center: Här blir teori verklighet när studenter blir konsulter och arbetar
med verkliga uppdrag samtidigt som de får coachning från Drivhuset. Det här också skapar också lokal nytta för företag och organisationer.

Student Grow Business: studenternas egna idéer stöttas genom kostnadsfri coachning och
sammanför dem med rätt kontakter för att odla fram sina företagskoncept.

Student Goes Sustainable: Studenter utbildas för att bli medvetna om och förstå hållbarhet
och applicera dessa principer i sina framtida karriärer.

Hoppa till innehåll