Sök...
Stäng den här sökrutan.

Kommunerna hjälper ukrainska medborgare till arbete

Skövde och Tibro kommuner strävar efter att ta vara på ukrainska flyktingars kompetens och erfarenheter. Därför genomför de nu ett ESF-projekt (Europeiska socialfonden) tillsammans med målet att underlätta ukrainarnas integration på den svenska arbetsmarknaden.

Tanken och visionen bakom projektet är att kommunerna ska hjälpa deltagarna med att få praktikplatser som är anpassade för deras kompetens och erfarenhet. Praktiken kombineras med SFI (svenska för invandrare) och pågår under en period på 2–4 veckor, med förhoppningen att det på sikt ska leda till anställning.

Mål och förhoppingar med projektet

Hanna Alfredsson och Marcin Johansson från arbetsmarknadsenheten i Skövde berättar att projektet har öppnat nya möjligheter för kommunernas att hitta kompetent personal. När projektet startades i mitten av oktober 2023 fanns det ett par förhoppningar och mål.

– Cirka 35 deltagare har genomgått projektet och det har varit mycket framgångsrikt. Målet är att ge deltagarna kunskap om den svenska arbetsmarknaden samt att de ska genomgå en praktikperiod. Förhoppningen är sedan att 50 % av praktikplatserna ska övergå i en anställning under eller efter projektets avslut, säger Marcin.

Under projektets gång har det genomförts en speeddating-session där deltagare och företag mötts för att se om det finns en matchning av kompetens och behov.

– Det var mycket lyckat och flera av deltagarna fick praktikplatser och vissa av dem erbjöds jobb direkt efter praktiken, säger Hanna.

Deltagare i projektet

Daria och Olena är från Ukraina och är två av deltagarna i projektet. De båda har blivit anställda av Skövde kommun och arbetar 50 % som språkstöd i projektet samtidigt som de går 50 % på SFI för att lära sig svenska.

– Jag flyttade till Sverige med min dotter i mars 2022. Innan jag blev anställd som språkstöd arbetade jag i hemtjänsten. Mitt mål för framtiden är att lära mig bättre svenska, så att jag kan skämta och skratta mer med svenskar, säger Daria.

Olena flyttade även hon till Sverige med sin dotter i mars 2022 och trivs väldigt bra i Skövde.

– Innan projektet arbetade jag på Skara sommarland, Ekedals äldreboende och med ett miljöprojekt för ESF. Skövde är en bra stad att bo i, alla är väldigt snälla och trevliga här vilket har hjälpt med integrationen. Jag vill hjälpa andra från Ukraina att planera sin framtid, säger Olena.

Arbetsmarknadsenheten Skövde kommun

Projektet och speedatingen har hjälpt många deltagare matcha med företag och hitta praktikplatser som matchar med deras kompetens från Ukraina.

Hoppa till innehåll